Kvinnors rättigheter i Latinamerika 2017

Latinamerika Efter att ha suttit mer i tio år i fängelse för mord på sitt barn släpptes Teodora del Carmen Vásquez igår fri i El Salvador. Kvar i fängelset sitter 27 kvinnor dömda för liknande brott, men kvinnornas försvarare hävdar att de är oskyldiga offer för... 4 En svensk utrikespolitik för Latinamerika 4.1 En samlad svensk strategi för Latinamerika 4.2 Sveriges diplomatiska representation i Latinamerika 5 EU:s associeringsavtal med Latinamerika 6 Mänskliga rättigheter 6.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 6.2 Ursprungsbefolkningens rättigheter 6.3 Fackliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Latinamerika (docx, 71 kB) Mänskliga rättigheter i Latinamerika (pdf, 87 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att uppmärksamma situationen för de mänskliga rättigheterna i Latinamerika och tillkännager detta för regeringen. april 3, 2017 · Reportage från Latinamerika, Nyheter Urfolkskvinnor samarbetar för att kräva sina rättigheter Matsuveränitetsveckan 2016 är i full gång i Sverige och María Canil reser över landet för att berätta om hur urfolk och småbrukare i Guatemala drabbas av storföretagens framfart på landsbygden. Kvinnors rättigheter i Latinamerika: Inskränkningar av kvinnors rätt till abort i El Salvador. Welin, Jessica . Karlstad University. ... I samband med den Metoo-kampanj som startades år 2017, spreds nytt ljus över kvinnors rättigheter och jämställdhet världen över. Många kvinnor faller offer för könsbaserat våld i Latinamerika. I Peru har elva så kallade femicides, mord på kvinnor, rapporterats bara under årets första månad. FEMICIDES Situationen är likadan i många andra länder i Latinamerika, trots massdemonstrationer för att uppmärksamma frågan och trots att nya lagar införts för att bekämpa våldet mot kvinnor. I Latinamerika växer nu oron för att regionen ska drabbas av en stor migrationskris. Krav på kvinnors rättigheter i FN-stadgan kom från Latinamerika fre, 2016-10-21 11:17 Latinamerika

Kvinnor under 1800-talet EN GLOBAL RÖRELSE FÖR FRED, NEDRUSTNING OCH KVINNORS RÄTTIGHETER Årets Hedeniuspristagare 2017: Shamima Aktar Ansvarsveckan 2017 - Hör mig! Hur står det till med kvinnors rättigheter år 2017? 10. DAGENS RÅD - Kvinnans rättigheter Mark, makt och rättigheter – om situationen för landsbygdens kvinnor i Latinamerika

Urfolkskvinnor samarbetar för att kräva sina rättigheter ...

  1. Kvinnor under 1800-talet
  2. EN GLOBAL RÖRELSE FÖR FRED, NEDRUSTNING OCH KVINNORS RÄTTIGHETER
  3. Årets Hedeniuspristagare 2017: Shamima Aktar
  4. Ansvarsveckan 2017 - Hör mig!
  5. Hur står det till med kvinnors rättigheter år 2017?
  6. 10. DAGENS RÅD - Kvinnans rättigheter
  7. Mark, makt och rättigheter – om situationen för landsbygdens kvinnor i Latinamerika

Relaxing Sleep Music 24/7, Sleep Therapy, Insomnia, Meditation, Spa, Calm Music, Yoga, Study, Sleep Body Mind Zone 7,359 watching Live now Varje år uppgår världens militära utgifter till ca 1750 miljarder dollar. Det skulle räcka för att finansiera FN:s organ för kvinnors rättigheter i 6300 år. Sverige fortsätter att ... Den intensifierade jakten på mark och andra naturresurser i Latinamerika slår extra hårt mot landsbygdens kvinnor. ... sina rättigheter. ... organisationers arbete för att stärka kvinnors ... Hjälp Halmstads Moské och bidra med pengar för vårt Moské bygge. Bidra på bankgiro 5624-1706 eller konto 8169-5; 9739085588 Man kan även donera via hemsidan:... För sin kamp för kvinnors rättigheter, integrationsarbete samt som representant för sekulära bloggare som sökt fristad i Sverige tilldelas Shamima Aktar 2017 års Hedeniuspris.” Läs mer ... Den 8 mars uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. År 2017 känns det mer aktuellt än någonsin att stå upp för kvinnors rättigheter med tanke på hur året har börjat. Ansvarsveckans ambassadörer berätter om kvinnors rättigheter. Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer ...